Rosenkål Udskriv
Rosenkål
Latinske navn: Brassica oleracea gemmifera

Lidt historie
Rosenkål er en dejlig spise som vi nødig vil undvære den. Det er en af de yngste kålarter. Det formodes, at den blev til i Belgien, i 1700 tallet, ved en krydsning mellem 2 kålarter. Den blev dg først almindelig i 1800 tallet, og er ikke særlig almindelig i private haver I Danmark, mange anser den for vanskelig at dyrke, og en del kan slet ikke lide den. Den er imidlertid en af de nemmeste kålsorter ar dyrke.

Den høstes først når vi har haft den første nattefrost og langt hen på foråret. Der er ingen grund til at komme dem i fryseren, da de klarer sig fint udendørs i frosten.

Beskrivelse og dyrkning
Rosenkål skal dyrkes som andre kål, men det er vigtigt ikke at overgøde, for så bliver hovederne løse. Vi forbereder jorden om efteråret med kompost der er beriget med hønsemøg og dækker den derefter af med løv og plantedele. Man kan erstatte hønsemøg med tangmel, der langsomt frigiver gødning til planten. Vi planter med en afstand på 50 x50, og har salat imellem. I september brækker vi spidsen af planten så al kraften kommer hovederne til gode.

Vi forkultiverer planterne i april i drivhus, og prikler dem engang i maj, for at plante dem på deres voksested i midten af juni.

Rosenkål
Plantesygdomme og generende dyr
Rosenkål kan rammes af samme sygdomme som andre kål, men vi har været så heldige at vi ingen erfaring har med det. Kålbrok har vi ikke erfaring med, men litteraturen omtaler det. Det kommer af at man dyrker kål samme sted flere år i træk, men det er jo ikke noget problem i en økologisk have hvor man har et godt sædskifte. Har man først kålbrok i jorden kan man ikke dyrke kål i mange år, måske aldrig. Kålfluen kan også være et problem, den lægger sine æg i planten, og larverne ødelægger unge planters rødder. Det eneste effektive middel imod den er at beskytte planterne mens de flyver. Det hjælper at vente med udplantningen til hen i juni fordi kålfluen lægger sine æg i jorden omkring kålen sidst i maj. Larvestadiet varer 3 - 4 uger, og så er vi i sidste halvdel af juni. Herefter skulle faren være drevet over. Det er nemmere at beskytte dem inden de plantes ud. Fjern angrebne planter. I løbet af sommeren kan kålsommerfuglen angribe dem. Med de få planter vi har klarer vi det ved at fjerne larverne inden de spiser hele kålen.

Blandingskultur
Gode naboer: Agurk, bønner, jordbær, porre, rabarber, radise, ræddike, salat, selleri, spinat, tomat. Vi planter den i det bed der har været spinat, og blander med salat af forskellig slags.
Dårlige naboer: Kartofler.

Slottet i Smørmosen
Økologisk grønsags-service

www.slottet-i-smoermosen.com