Snegleplage

Snegle kan være en stor plage i vore haver, de æder snart sagt alt hvad der er grønt, og især salater mv. er de vilde med. De værste er de nøgne snegle uden hus, agersneglen. De sorte eller orange skovsnegle, de mindre hvidgrå eller rødbrune er også grovædere men nemmere at se så man kan fjerne dem Vi har ikke de såkaldte dræbersnegle og kan ikke fortælle hvad vi ville gøre ved dem. Alle snegle optræder i store mængder i fugtige somre, og kan anrette en del skade. De spiser først og fremmest nye og spæde skud, salat, georginer og beder.

Husbærende snegle med stribet hus og den store vinbjergsnegl anretter almindeligvis mindre skade. Vinbjergsneglen gør oven i købet lidt nytte. De spiser de nøgne snegles æg, og er med til at holde sneglebestanden nede.

Snegle gør ikke kun skade, de er vigtige i det økologiske system, og hører med til havens sundhedstjeneste. Ligger der døde dyre eller visne plantedele, æder sneglene resterne.

I Slotshaven ser vi ofte sneglene der hvor vi helst ikke vil have dem. Vi bruger næsten alle nedenstående metoder til at sikre en god balance mellem alle havens væsner

Forebyggelse
Man kan delvis forebygge snegleplage ved at anbringe snegleafvisende planter mellem afgrøderne. Hvis man har jorddække mellem planterne af gul sennep, nasturtie, bregner og blade af tomat. Det hjælper noget.

Man kan også bruge et sneglehegn der hedder Bio-fix. Det er lavet af forzinket blik, og har en bøjet kant sneglene ikke kan krybe over.

Hvis man har pindsvin, mange frøer og tudser, snoge, stålorme fugle mv., så er de med til at holde bestanden nede. Et godt økosystem, er altså med til at regulere, men ikke til at fjerne dem helt.

Der er nogle planter der kan være med til at beskytte imod sneglene:
Isop, beskytter imod kålorme, lus og snegle. Tiltrækker bier.
Blomsterkarse (nasturtie) virker imod kålorme, snegle, myrer, og mus.
Kørvel, er godt at så nær salatplanter den beskytter salat imod lus, snegle og myrer.

Andre beskyttelsesmetoder der kan anvendes uden at overtræde økologiens etik:
Drys stenmel rundt om planterne. Træaske af løvtræ kan også gøre det. Begge dele er udmærkede gødningsmidler samtidig.

Ingen midler er 100 % effektive, men kan hjælpe. Intet middel er så godt som det vi også bruger på Slottet i Smørmosen: Saml dem sammen og forvis dem til et sted de ikke gør skade.

Spred gerne viden om disse forebyggende metoder til alle der vil høre dem, men husk at citere kilden.

Slottet i Smørmosen
Økologisk planteservice

www.slottet-i-smoermosen.com