Mindre ukrudt og spar på vandet

Hvis jorden ligger udækket hen tørrer den ud i sol og vind, vandet i overfladen fordamper hurtigt, og det der ligger lidt længere nede følger efter. Hvis man derimod dækker den ti,l holder de plantedele man lægger på jorden, på fugten i jorden. Det er den ene grund til at vi altid dækker jorden til mellem rækkerne. Man slipper simpelthen for at vande så ofte. Vi bruger græs fra plænen eller klipper grøntgødningsplanter af og lægger det mellem rækkerne fra det øjeblik vi kan se hvor planterne står. Den ny såede jord holder vi dækket med fiberdug, det holder på fugten og forhindrer duerne i at spise frøene.

Den anden grund til at vi dækker af er, at det mindsker ukrudt i bedene. Hvis frøukrudtet ikke for lys spirer de ikke. Desuden holder man gang i livet i jorden. Hvor man dækker af er der flere regnorme og mikroorganismer, og det skyldes at der er mad til dem.

Afhængig af hvilke planter der er tale om, lægger vi lidt halvt omsat kompost på jorden, og dækker den af med græs eller andet grønt. Når planterne gror op og dækker jorden forsvinder behovet for at vi gør det.

Kartofler dækker vi også til. Mange mennesker hypper kartoflerne for at undgå at frugterne kommer til at ligge udækket i solen og blive grønne. Det gjorde vi også et par år, men spekulerede over hvorfor vi gjorde det, og begyndte så at lægge halvt omsat kompost på kartoffelrækkerne i stedet for. Det giver god liv i jorden og kartoflerne gror udmærket. Hvis man så planter kål efter kartoffelhøsten (de tidlige kartofler) er jorden gødet til det.

Slottet i Smørmosen
Økologisk planteservice

www.slottet-i-smoermosen.com