Skvalderkål uden Roundup

Da vi overtog haven var der en del skvalderkål. I stedet for at købe Raundup, fjernede vi med hånd og greb det meste af jordstiklingerne, men naturligvis fik vi ikke det hele med. I tiden derefter holdt vi øje med de udsatte steder, og hver gang der kom den mindste spire op, så nev vi hovedet af den, og da sommeren var forbi, var vi færdige med skvalderkålen. Det hænder dog, at vi får lidt ind igen, fx når vi bytter en staude med en der har det i haven, men så kender vi metoden.

Årsagen til at denne metode virker er indlysende: Planter som formerer sig ved rodskud bruger al deres energi på at skyde frem og op gennem jorden. Kraften ligger i rodskuddet. Når den så er kommet op i lyset overtager bladene opgaven med at omsætte solens energi, via fotosyntesen, til ny energi, som samles i roden. Hvis man fjerner rodskuddet, kommer der ikke ny energi til roden og dens kraft aftager. Hvis man gør det flere gange dør den. Man kan klare anden genstridig ukrudt på samme måde.

Vi har ikke selv erfaring med det, men har set at man kan lægge et stykke jord der er tilgroet med skvalderkål til med græs, og klippe græsset tæt 2 gange om ugen, det tåler de ikke, og har samme effekt som at nippe hovederne af.

En bred flisegang, imod stedet hvor skvalderkålen gror kan også gøre det. Vi har ikke selv prøvet, men en af vore læsere har fortalt os at han har gjort det på den måde.

En af medlemmerne her i haveforeningen troede, at hvis man fræsede jorden mange gange ville man slå skvalderkålen ihjel, men det fik den modsatte virkning, der kom rigtigt mange af dem i stedet for. Hver gang fræseren havde klippet en rodstilk over fik den nu et nyt spirested, og der kommer mange, hvis man fræser. Det samme sker hvis man fræser hvor der er mange mælkebøtter, det fik en anden af vore haveforeningsmedlemmer at mærke sidste år.

Slottet i Smørmosen
Økologisk planteservice

www.slottet-i-smoermosen.com