Kærlige høns

Hønsene
Man kan vist ikke kalde høns for kæledyr, men de kan blive ret tamme. Vi har dem både for æggenes skyld, og fordi de er hyggelige dyr at omgås. De. virker beroligende på en, sådan som de går rundt og klugger. Især overfor Slotsfruen er de familiære, men der er vistnok fordi det tit er hende der kommer med godbidder som ost og brødrester.

De kommer ikke af sig selv og hopper op på skødet, men de spiser af hånden. De bryder sig ikke om at man aer dem, men når man er i hønsegården, går de rundt og hakker lidt til ens sko, mens de veltilfredse småklugger. Når man sætter sig på hug hos dem vil de gener ”snakke” med en.. Slotsherren har da også nusset dem lidt. Når vi er i nærheden af hønsegården, kommer de hen til hegnet og går og klukker veltilpasse omkring, også fordi de let kan lokke en til at stikke lidt grønt ind til dem.

Kyllinger
Kyllinger i hønsegården:
Vi har et par gange haft kyllinger, og der bør man prøve, men det kræver enten en hane, eller at man har mulighed for at få befrugtede æg. Første gang vi havde kyllinger, fik vi nogle befrugtede æg af en her i haveforeningen. Vi havde en høne der var skruk. Det var en af wyandotterne, som meget let bliver skrukke, og vi lagde hende med. 12 æg fra hans køleskab, og vi fik 9 kyllinger. En overlevede ikke, de første dage, men de andre tullede rundt i hønsegården.

Hønsene og kyllinger
Der skete det sjove, at dagen før Akla var færdig med rugningen, det tager 4 uger, blev alle 3 wyandotterne kollektiv skruk, og alle ville ligge på æggene, og det gav nogle skubberier i rugereden, så vi var nød til at flytte Akla med kyllinger ind i et afsnit af hønsegården, vor de andre voksne høns ikke kunne komme ind. Der var tråd imellem dem og kyllingerne, men de to andre gik i gang med at skrabe gruset væk, og så kunne kyllingerne løbe ind i hønsegården, og så var der jo 3 mødre til dem. Trængte de til lidt varme, gik de bare hen til en af hønsene og vupti, så bredte den straks sin varme ud over dem. Der gik 3 uger den sommer, hvor vi ingen æg fik. Det var dengang vi besluttede at vi ville skifte race til Lohmann, som ikke så tit bliver skruk. Desværre varder flest hanekyllinger, dem måtte vi slagte, men vores nuværende hane er fra det kuld.

Rikke og hønsene
Hønsene er ikke kæledyr:
Hønsene er jo dyr der har til opgave at lægge æg. Det er svært at undgå at man bliver glad for dem, og lægger man kyllinger til, med det formål at slagte hanekyllingerne, skal man ikke gøre dem til kæledyr, for så bliver det nok for svært at slagte dem. Men de "gamle" æglægningshøns, må godt være en del af familien, som behandles med den respekt, som de har krav på. De voksne høns har navne, og er forskellige personligheder, med hver sin adfærd, selvom de jo er flokdyr, der følger en hakkeorden.

Hanen
Nye høns i gården:
Hønsene har hakkeorden, og det er ikke med hanen som øverste myndighed, selvom han bestemmer en del. Hønsene har en indbyrdes hakkeorden, hvor førerhønen bestemmer, Det er som oftest den der kommer først ned om morgenen, den har førsteret til at spise godbidder. Høns er ikke kærlige ved hinanden.

Hanen har det overordnede ansvar for roen i hønsegården. Når man kaster noget ind i hønsegården, kaster hønsene sig over det, og de slås om det samme stykke, men så træder Hansen i karakter, med et par let skarpe gok gok, træder han mellem de stridende høns, og fordeler maden ved at kradse i det, og så spises er i god ro og orden. Hansen har talt.

Man kan ikke bare komme og lukke en ny høne ind i hønsegården, den vil i de fleste tilfælde blive udstødt. De andre accepterer den ikke. Man kan derimod sætte en ny lille flok ind, og den mindste flok er 2 høns. Vi har flere gange haft held med at sætte to høns ind til de andre. De nye danner så en flok, med deres egen hakkeorden, og efter nogen tid er de en del af hønsegårdens samlede familie, og det er især her hanen kommer ind i billedet. Han er jo hævet over den slags småtterier som hønernes indbyrdes små uenigheder. Hans opgave er jo at sprede sine gener så vidt som muligt, og så længe opgaven ikke er større end de 6 høns vi har, gør han det uden hensyn til hvilken flok de hører til. Sådan fungerer det i hvert fald i vores hønsegård.

Slottet i Smørmosen
Økologisk hønseservice

www.slottet-i-smoermosen.com