Hvilke forhold skal de have

Vandbeholder på varmeplade
Den lille hønsefræser er en udmærket ting i en kort periode, men skal man have høns permanent, skal man bygge et hønsehus.

På billederne ved siden af kan du se vores. Her er grundreglerne for hønsehuset:

Pladsmæssigt må man have ca. 0,6 m2 per høne. Vores hønsehus er 1,8 x 1,2 meter og så i 2 etager, altså 4,3 m2. Det rækker til 6 - 8 høns, regner vi med.

Hønsegården bør være ca. dobbelt så stor. Vores er ca. 8 m2. Økologiske høns skal have et udeareal på 4 m2 pr. høne. Det er der ikke hvis vi skal have 6 - 7 høns, men om sommeren vil der vare et areal af samme størrelse, hvor de kan gå ind på. Dette areal, eller løbegård, skal være til at skifte, så de får friske spirer at hakke i. Dette areal indrettes på naboens grund. Naboerne er med i projektet.

Hønsehus i 2 etager
Økologiske høns skal have flyverskjul, altså områder de kan gå ind i for at føle sig sikre imod angreb fra rovfugle. Det har vore allerede, men til sommer vil der vokse en rose op over hønsegården, og i den løbegård de får, er under træer og buske.

Man skal sikre hus og voliere imod rotter og ræve. Det der med rotterne er et krav fra myndighederne, det andet er en fornuftig foranstaltning. Løbegården er ikke rævesikret, så der kommer de kun ind når der er nogen hjemme.

Myndighederne forlanger at du skal grave volieretråd mindst 30 cm ned i jorden. Det skulle sikre imod rotter. Skal der også være sikkerhed imod ræve, skal man ca. 60 cm i jorden. Vi har gravet 30 cm af hele grunden inkl. Voliere, og lagt volieretråd under hele anlægget. Det har vi støbt fast på soklen, så vi regner med at være sikre.

Hønsene
Høns har andre fjender end ræve, så vi har også sikret imod væsler og den slags. Derfor har vi voliertråd i hele taget på hønsegården. Det hele er altså pakket ind i voliertråd.

Hønsene skal også beskyttes i mod træk og stærk vind. Det kan gøres med skærmbrædder langs foden af volieren. Især imod vindretningerne nord og vest. Vi har også vore høns fordi vi vil se dem, så vi har fået nogle gamle vinduesglas, som er 45 cm. Dem har vi sat op rundt langs hele kanten.

Indretningen af hønsehuset er vigtigt. Der skal være en siddepind og en redekasse. Desuden skal der være plads til fodring og vand.

Foderautomaten
Siddepinden må ikke være rund. Det er en vildfarelse mange har. Den skal være firkantet, med afhøvlede kanter, så den er behagelig at sidde på. Vi har brugt en lægte på 56 x 37 mm. Den har vi høvlet og slebet så den er god at sidde på. Den kan tages ud, så vi kan vaske den.

Redekassen skal være ca. 40 x 40 x 40 cm. Indgangen ikke under 25 x 25. Der skal være en rede for hver 4 høne hvor 2- 3 høns mageligt kan ligge samtidig. Den er 40 x 40 x 65 cm. Der er lagt sand i bunden. Derover har vi lagt hampestrøelse. Det holder hønsene meget af, og så suger det al fugten. Hampehalm suger sin egen volumen 5 gange.. Forpladen på redekassen sikrer at halmen ikke falder ud. Den er ca. 10 cm høj.

Haven og hønsehuset
Vores nathus, er fremstillet af finer, så det er helt tæt. Høns skal beskyttes imod træk. Isolering er ikke nødvendig. 6 - 8 høns kan alligevel ikke varme huset op. De klarer sig fint i kulden, bare der ikke er træk.

Vi strør i bunden af nathuset med hampehalm.

Vi kalder det for nathuset, for hønsene opholder sig der kun om natten. Om dagen er de i volieren, eller i den underste etage.

Volieren
Hele hønsegården og den underste etage er dækket med ca. 30 cm grus. Godt og vel halvdelen af volieren er overdækket med gennemsigtige plader. Det sikrer at der er tørt. Den anden del er kun dækket med volieretråd. Dette betyder at hønsene selv kan vælge om de vil opholde sig i regnvejr eller under tag. Hønsene elsker grus, de bader i det, og i den afdeling hvor gruset er tørt, graver de sig langt ned, og dækker sig næsten til med grus. På den måde holder de sig fri for utøj.

I volieren har vi opsat nogle gamle grene som hønsene kan sidde på. Det gør de ofte.

Slottet i Smørmosen
Økologisk hønseservice

www.slottet-i-smoermosen.com