Historien om vore høns

Hønsefræser
Vi havde i flere år snakket om at holde høns, vores tidligere nabo havde nogle stykker gående lige op ad vores baghave. Nogle af vore venner i haveforeningen har høns gående i hele haven. Andre venner, der bor i parcelhus, har høns.

Gennem Slotsherrens arbejde med Lokal Agenda 21 i Gladsaxe fik vi forbindelse med hønsene. Lokal Agenda 21 i Gladsaxe har nemlig 2 hønsefræsere. Det er transportable hønsebure, som man flytter rundt i haven, hvor der nu er plads. Så renser hønsene jorden. Disse 2 hønsefræsere kan man låne, hvis man bor i Gladsaxe eller har en kolonihave der. Der er faktisk flere her i Haveforeningen der har haft en nogle måneder.

Vyandotter i gamle hus
En hønsefræser er et lille hønsehus der kan flyttes rundt. Det måler ca. 2,5 m x 1,2 m og er ca. 1,2 meter høj. Om natten sover hønsene på 1. sal, og der kan lukkes for dem så de er i sikkerhed for ræve. Hønsene har redekasse på 1. sal, og voliere nederst.

For nogle år siden blev Slotsherren ansvarlig for hønsefræsergruppen, og vi fik den ene hønsefræser hjem i haven, med 3 dværg wyandotter i. Så var vi solgt. Det gik ikke ret lang tid, før vi besluttede at vi mere permanent ville have høns. Desværre var man i vores kolonihaveforening så forstokkede, at man ikke vil tillade haner, men det fik vi senere lavet om på.
Her lægges grunden
Nu må man have en enkelt hane, som dog ikke må gale udendørs før kl. 7 om morgenen til hverdag, og kl. 8 lørdag søndag. Det klarer vi ved først at lukke ham ud efter dette tidspunkt. Han galer naturligvis inde i huset, men det høres ikke så tydeligt.

Det var så heldigt, at vores naboer mod nord også gerne ville have høns, og så oprettede vi et hønsefællesskab. Et hønsehus blev planlagt. Det er bygget i Slotshaven, men i skel til naboerne. Inde på naboens grund har de så en pæn stor ydre hønsegård. I dag er naboen ikke med i hønseriet, men vi har stadigvæk en hønsegård inde på hendes grund.

Hønsehus tager form
I dag har vi omkring 6 høns og en hane. Det er ikke længere dværg wyandotter, de er for længst døde af alder. Nu har vi 4 Lohmann som er glimrende æglæggere samtidig med at de er så tamme og rare. Desuden har vi et par af blandet race, som vi selv har avlet som kyllinger, af egne æg, med vores egen hane som far. Vi ved ikke hvilken race han er, han er ruget ud i vores hønsehus af en af de nu afdøde wyandotter. Vi fik nogle æg af en her i haveforeningen, der havde forbindelse til en hønseavler på landet. Det gav os nogle kyllinger, som vi har en enkelt af endnu, og nogle hanekyllinger, som vi måtte slagte. Altså undtagen Hansen, som nu er Slotshane på Slottet i Smørmosens hønsehus.

Plænen omgjort til arbejdsplads
Det skal lige nævnes, at man stadigvæk kan låne 3 høns og et transportabelt hønsehus i 3 måneder via Slotsherren. Man kan komme på ventelisten ved at kontakte Slotsherren på telefon 29 92 62 24, eller via e-mail: slotsherrens@gmail.com
Det er ikke høns fra Slottet i Smørmosen, men nogle vi har til udlån. Det er i regi af Gladsaxe Lokalagenda 21, Slotsherren arbejder med dette.

Slottet i Smørmosen
Økologisk hønseservice

www.slottet-i-smoermosen.com