Hvorfor høns i haven

Sølva og hønsene
Vi holder høns fordi det er meget gavnlige dyr. De spiser de madrester som ikke må komme i komposten, og giver æg og god gødning til gengæld. De er søde, selskabelige og hyggelige dyr, som du kan snakke med. Når vi arbejder i køkkenhaven eller i drivhusene, der ligger i nærheden af hønsegården, kommer de småkluggende hen til hegnet og vil snakke. De taler naturligvis hønsesprog, men det kan alle lære i en håndevending.

Æggene
Vi får gode æg med smag. Når man selv fodrer sine høns med økologisk fodertilskud og grønt fra haven, ved man hvad de spiser, og dermed også hvad der er i æggene. Blommen er meget mere orange i æg fra vores høns end fra købeæg, selv fra økologiske æg. Høns i haven hænger godt sammen med den økologiske ide, samt med ideen om at være så selvforsynende som muligt. Selvforsyning er en meget væsentligt miljøfremmende faktor, så med høns i haven fortsætter vi bare linien fra dyrkning af økologiske grøntsager.

Hønsemøg er den næstmest kvælstofholdige gødning man kan få, kun fuglemøg er bedre, og det er jo svær at skaffe. Vi blander hønsemøg i komposten, det giver bedre kompost.

Slottet i Smørmosen
Økologisk hønseservice

www.slottet-i-smoermosen.com