Nyttedyr og generende dyr

Nyttedyr
Her finder du nogle af de dyr, insekter eller andre kriblekrablere, der er gavnlige for os haveejere. De er alle med til at skabe naturlig balance i haven, også selvom en eller anden af dem ind i mellem snupper et blad af en plante, eller æder et par bær. Det er altså småkravl man skal værne om af egennyttige årsager. Vil man dyrke giftfrit kan man ikke undvære dem, og dyrker man økologisk, er de en betingelse. I dette absolut ufuldstændige register finder man anvisninger på hvad vi gør for at give dem de bedst mulige levevilkår. Det har vi gjort siden 1994, og der har givet en god balance i haven.

Generende dyr
Her finder du nogle af de dyr, insekter mv., som kan volde skade på havens planter og afgrøderne, hvis de tager overhånd. Mange kalder dem skadedyr, men de er såmænd ikke så skadelige som mange vil gøre dem til, de er højst lidt generende. Og generende det kan de være. Det betyder ikke at de skal udryddes, tværtimod, der skal være nogle af dem i have, for uden dem er der ingen nyttige dyr, til at hjælpe dig den dag du bliver invaderet af en flok generende dyr udefra. De fleste af dem gør jo gavn som føde for fugle, frøer og alle de gavnlige insekter, så lad være med at bekæmp dem med kemiske midler, men skab balance i haven, ved at sikre gode kår for deres fjender. På den måde kan du både værne om din haves planter, og om en fauna, som er sat på jorden, som et led i et kredsløb, der er nødvendigt. Der er altså mange uegennyttige årsager til også at værne om dem, så deres art overlever.

www.slottet-i-smoermosen.com