Regnvandshåndtering

Regnvandshåndtering
I stedet for at lede regnvandet ud i kloakken er det en god ide at bruge det til et fornuftigt formål. I vores lille have er regnvandshåndteringen så den ikke genere naboerne eller andre, vi løser problemet i vores have.

Opsamling til vanding
Tagvandet fra hovedhuset ledes ned i 3 bandbeholdere. På Slotspladsen og ved hovedindgangen har vi 2 pæne tønder, som kan rumme 660 liter til sammen. De står ved hver sit nedløbsrør.

Bag huset er en 1050 liters vandtank stillet op. Det tager vandet fra den største del af huset eller 3 afløb. Vandet ledes fra tagrenderne ud i et aquadukt system og ned i vandtanken. Det giver od omkring 1700 liter regnvand til vanding.

Ud over disse har vi en almindelig plasttønde bag hønsehuset, den kan rumme 240 liter. Og som reserve har vi en beholder på 300 liter bag drivhuset. Den er ikke forbundet med noget tag, men vandet pumpes fra den store tank bag huset op i den. Faldet på havens terren gør at der ikke kræves stor pumpekraft. Det giver os i alt ca. 2200 liter vand til vanding, eller til 2 – 3 ugers forbrug til drivhus og krukker og de mest krævende grønsager.

Tagvandet fra drivhuset ledes ned i den lille sø vi har bag drivhuset. Det er en ret beskeden mængde.

Nedsivningsbede
I tilfælde af ekstremt regnvejr kan vandet ikke være i regnvandstønderne, og skal sives ned i jorden. Det gør sådan: En rende i små brosten fra tagnedløbet fører over terrassen og ned i et nedsivningsbed, som er anlagt midt i haven. Da haven er lille vi taget en trævandtønde som bunden var rådnet på, savet den over og nedgravet begge.
Vandrenden fører ned til den ene. Mellem de to er der en nedgravet rørledning.

Under begge de nedgravede tønder er der et gruslag på 30 cm dybde. Bunden i tønderne er naturligvis delvist fjernet så vandet kan sive igennem. Tønderne er halvt fyldt op med sandet muld, og der er plantet planter der kan tåle både tørke og stående vand.

Kan dette system ikke klare opgaven, og det kunne den i den våde sommer 2011, kan vandes nedsives på grusgangen ved bedene.

Planterne vi har plantet
Sød græs (Glyceria Maxim)
Nyse Røllike, (Achillea ptarmica)
Læge Baldrian (Valeriana officinalis)
Kattehale ’Rose Quin’

Der er mange flere planter der kan bruges i et regnvandsbed.

Slottet i Smørmosen
Økologisk planteservice
Vandtønde på Slotsplads
Vandtønde ved indgang
Vandtank bag huset
Regnvandshåndtering
Regnvandshåndtering
Regnvandsbed
Regnvandsbed
Regnvandsbed
Regnvandsbed

www.slottet-i-smoermosen.com