Gødning og jordforbedring

I dette afsnit finder du Slottet i Smørmosens samlede erfaringer om midler til gødning og jordforbedring. Det drejer sig om kompost, staldgødning i det ene afsnit. Gødning og jordforbedring med miljøplanter i det andet, og endeligt er der et afsnit om flydende gødning man selv kan fremstille.
Der er andre gødningstyper end disse, også gødninger og jordforbedringsmidler, der er acceptable i en økologisk eller giftfri have. De kommer ind under begrebet købegødning, og dem har vi ikke ret mange erfaringer med, ud over lidt tangmel, blodmel og fiskemel. Disse 3 er der lidt omtale af under afsnittet om kompost. Øvrige midler har vi ikke omtalt, da vi kun befatter os med det vi ved noget om og har erfaringer med.

Kompostering
Her finder du hvordan man fremstiller kompost af haveaffald, køkkenaffald og staldgødning. Du finder også hvad du bruger komposten til.

Grøntgødning
Her finder du hvordan de såkaldte miljøplanter kan anvendes til jordforbedring og gødning.

Andre slags gødning
Brændenælde, kulsukker, padderok, og flere andre planter kan bruges til fremstilling af flydende gødning. Her læser du hvordan.

Slottet i Smørmosen
Økologisk planteservicewww.slottet-i-smoermosen.com