Økologisk havebrug

Man opnår ikke en økologisk have, ved bare at holde op med at sprøjte med ukrudts- og insektbekæmpelsesmidler, og lade være med at bruge kunstgødning. I en økologisk have lader man ikke bare stå til. Det er stadigvæk haveejeren der bestemmer hvad der skal gro og hvor det skal være. Det skal nok indrømmes, at der er en del arbejde forbundet med en økologisk have. Der skal jo sættes noget andet i stedet for ukrudtsmidlet, for ellers vil det tage overhånd inden midsommer. Mange spørger om der ikke kan findes et ikke giftigt middel imod bladlus, noget biologisk, men jeg må skuffe med at sige, at så kan det jo ikke være økologisk.

I en økologisk have har man lært af naturen, men det er ikke en naturhave, man skal have. En økologisk have er et stykke kultur, hvor vi, der ejer haven ønsker at bestemme, hvad der skal gro i den. Vi vil ikke have mere ukrudt end i en ikke-økologisk have. Vi gør det, ved at prøve at skabe en orden i den, så det hele går op i en højere helhed. At dyrke økologisk handler også om at anlægge et mere nuanceret syn på sin have end når man sprøjter med gift. Planterne bliver mere naturlige, og det er en af de ting man skal acceptere. Hvis man tror at man kan opnå fuldstændig fejlfri roser uden rust på bladene bliver man nok skuffet. I en økologisk have er det vigtig at opnå en balance mellem planterne, man dyrker, de gavnlige dyr og insekter og det vi kalder skadedyr, som jo oftest er vigtig føde for de nyttige væsner, vi gerne ser. Fugle lever i vid udstrækning af insekter og larver. Insekter lever af hinanden, nogle lever af vore planter. Der skal altså være en blanding af det hele: fugle, rovinsekter og andre insekter.

Vi tror på, at når der er forhold, der gavner de nyttige insekter, så hjælper de os med at holde bestanden af de såkaldte skadedyr nede, så der bliver grønsager til os. Vi dyrker ikke planter, vi dyrker jorden, så den skænker os planter. Vi bruger sædskifte, så jorden ikke udpines ved monokultur. Vi planter og sår vore planter, så de gavner hinanden. Det kalder vi for blandingskultur. Hvis man vil det, er man nødt til at sætte sig ind i hvilke planter, der gavner hinandens vækst, og hvilke der ikke gør det. Man er godt hjulpet hvis man benytter den fremgangsmåde, der er beskrevet under det afsnit her på hjemmesiden, det samme gælder for sædskifte mv.

Man behøver ikke at være professor for at dyrke sin have økologisk, men der er meget, man skal sætte sig ind i, hvis man vil dyrke økologisk, men hvis man gør det, åbner der sig en helt ny verden for en. Og man opdager, at det rummer en glæde langt ud over de afgrøder, man høster.
I den økologiske have skal der også klippes ned og holdes orden

Vækslende afgrøder er vigtigt

Økologisk havebrug

www.slottet-i-smoermosen.com