Kursus for hønsehyrder

Vi kalder det for et hønsehyrdekursus, fordi det fra gammel tid har været almindeligt at kalde folk der passer dyr for hyrder, så de som passer høns må være hønsehyrder. Kurset har været afholdt flere steder, og kan bestilles.

Kurset er for alle der har lyst til at lære lidt mere om hvad det vil sige at passe sine høns på den måde de slå flittige dyr fortjener.

Her er programmet:
 1. Lidt om hønsenes historie. Hvor kommer de fra og hvad er deres udvikling
 2. Hvilket liv skal vi byde hønsene
 3. Hvad er hønsehusets funktion og hvordan skal det indrettes, så hønsene har optimale forhold.
 4. Rottesikring af høns og foder er vigtig hvis rotter skal undgås.
 5. Hønsenes pasning, mugning, foder, vand og anden pleje, så både hønsene, deres ejere og naboerne har det godt.
 6. Foderets indhold. Hvad spiser de og hvad må vi fodre dem med.
 7. Hønsesygdomme. Hvad kan de fejle og hvad kan der gøres ved det.
 8. Hvordan skal æggene behandles og opbevares. Må de blive vasket, og hvorlang er deres holdbarhed.
 9. Skal vi kunne slagte høns og kyllinger? Og hvordan gør vi så det.
 10. Hvilken slags høns skal man vælge til sin have. Det er der kun jer selv der kan afgøre, men vi fortæller om de mest almindelige racers egenskaber.
 11. Der er tid til spørgsmål og debat.
Prisen på kurset er afhængig af hvor langt vi skal rejse.

www.slottet-i-smoermosen.com